~ خانواده. کسب و کار. از سال ۱۷۹۷. ~

دیروز

پیشینۀ ساوری و شرکا تا بیش از ۲۰۰ سال پیش قابل بررسی است، دورۀ تاسیس شیمیدان های بریتیش رویال ساوری و مور و شرکت ایشان در سال ۱۷۹۴. در اوایل دهه ۱۸۰۰ این شرکت بخاطر رشد بسیار مناسب خود شهرت یافت و مجاز دانسته شد تا عنوان ” شمیدانهای خانواده سلطنتی” را داشته باشد، عنوان سلطنتی توسط شاه ویلیام ششم و ملکه ویکتوریا به این شرکت داده شد.

همانطور که ساوری و مور به خانواده سلطنتی خدمت می رساندند، توسط بالاترین طبقه اجتماعی انگلستان بعنوان داروساز انتخاب شده و تنها شرکت مجاز در منطقۀ اعیان نشین بلگریویا بوده است. با توجه به شهرت این شرکت به کیفیت و رشد نوآوری، محصولاتشان در کشورهای دوردست مانند ایالات متحده، استرالیا، و آفریقای جنوبی نیز مورد تقاضا بوده است.

شیمیدان های ساوری و مور کار خود را به ۶۰ داروخانه در انگلستان گسترش داده و در قرن بیستم به خدمت به خاندان سلطنتی ادامه دادند و عنوان سلطنتی را همچنان از جانب علیاحضرت ملکه الیزابت دوم، اعلاحضرت دوک ادینبورگ و علیاحضرت ملکه الیزابت، ملکۀ مادر در اختیار داشتند. این بنگاه خانوادگی همچنین افتخار داشته است روغن مسح ملکه الیزابت دوم را در مراسم تاجگذاری در وست مینیستر ابی در سال ۱۹۵۳ تهیه نماید.

ساوری و شرکا به میراث خانوادگی خود افتخار کرده به تعهد خود به تعالی و ارزشهای خانوادگی که ۲۰۰ سال پیش بنا شده اند ادامه می دهد.

فردا

تیم مدیریتی انگلیسی اساس این شرکت را بر کار حرفه ای، شفافیت و کارآیی قرار داده است. این تعهد ما نسبت به شماست. ما دانش عمیق خود از موقعیت های پیشین را جهت حصول اطمینان از بالاترین نرخ موفقیت درخواست متقاضیان خود در آینده بکار گرفته ایم.

امروز

از سال ۱۹۸۴ و شروع به اعطای تابعیت سنت کیتس و نویس از طریق برنامه سرمایه گذاری، این کسب و کار خانوادگی با کمک به افراد در سراسر جهان جهت کسب تابعیت دوگانه به رشد خود به صورت بین المللی ادامه داده است.

عاملیت مجاز از طرف دولت

مرزه و شرکای عامل دولت مجاز است

نرخ رد درخواست

0

زبانهایی که پرسنل چند ملیتی ما به آنها صحبت می کنند

18

سالها سابقه ترکیبی در صنعت

35

مورد تایید خانواده ها

1100