برنامه هایی که ارائه میدهیم

برای آشنایی بیشتر با برنامه¬های ما، لطفا یکی از گزینه¬های زیر را انتخاب کنید:

چکیده‌ی برنامه:

  نوع ارز کشورهای بدون روادید زمان لازم برای گرفتن اقامت کل زمان لازم برای گرفتن تابعیت (شامل روادید) (دارایی¬ها) میزان سرمایه¬گذاری مصاحبه مدت اقامت حضوری که طبق شرایط تابعیت الزامی است مسائل مالیاتی مدت زمان بازیابی سرمایه
تابعیت دلار آمریکا ۱۲۰ شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا - ۶ ماه اهدا، املاک از ۱۰۰۰۰۰ نه - نه بله، ۵ سال
اقامت دائم یورو € ۱۷۲ ۲ ماه ۶ سال املاک ۵۰۰۰۰۰ نه یک هفته در سال بله بله، ۵ سال
تابعیت دلار آمریکا ۱۳۲ شامل بریتانیا و اتحادیه- اروپا - ۴ تا ۶ ماه اهدا، املاک ۱۵۰،۰۰۰ نه - نه بله، ۵ سال
تابعیت دلار آمریکا ۱۳۱ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا - ۳ تا ۶ ماه اهدا، املاک از ۲۰۰۰۰۰ (۴ عضو خانواده)* یا ۱۰۰۰۰۰ نه ۵ روز در ۵ سال نه بله، ۵ سال
تابعیت یورو € ۱۵۷ کشور، شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا، کانادا - ۳ ماه املاک، سپرده¬ی بانکی ۵۰۰ هزار+ ۲٫۵ میلیون املاک/ ۵ میلیون سپرده نه - بله بله، ۳ سال
تابعیت یورو € ۱۶۶ شامل بریتانیا، ایالات-متحده، ۲ ماه ۱۲ تا ۱۶ ماه املاک + هزینه¬های دولتی + اوراق قرضه ۱٫۲ میلیون (۳۵۰ هزار+۶۵۰ هزار+۱۵۰ هزار) نه ۱۲ ماه بله بله
تابعیت دلار آمریکا ۱۲۰، شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا - ۳ تا ۴ ماه اهدا، املاک ۲۰۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰ نه - نه بله، ۴ سال
اقامت دائم یورو € ۱۷۲ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا ۲ تا ۳ ماه ۶ سال املاک ۵۰۰۰۰۰ نه - بله بله،۵ سال
اقامت دائم یورو € ۱۶۹ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا ۲ تا ۳ ماه - املاک ۲۵۰۰۰۰ نه - بله بله، ۵ سال
اقامت دائم یورو € - ۲ تا ۳ ماه - املاک ۳۰۰۰۰۰ نه - بله بله
تابعیت یورو € ۱۴۱ شامل بریتانیا* ۶ تا ۹ ماه ۵ سال اوراق قرضه ۵۱۱۰۰۰ نه - بله بله، ۵ سال
گذرنامه دلار آمریکا ۱۲۰ ۳ تا ۶ ماه - سپرده¬ی بانکی ۳۹۰۰۰۰ نه - نه بله
تابعیت دلار آمریکا ۱۲۱ - ۳ تا ۴ ماه اهدا، املاک، اوراق قرضه دولتی از ۲۰۰ هزار (برای یک متقاضی) ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نه - نه بله، ۵ سال
اقامت دائم یورو € ۱۶۲ شامل بریتانیا، ایالات-متحده، اتحادیه-ی اروپا، و کانادا ۶ ماه ۸ سال** اوراق قرضه ۲۵۰ هزار (۳۰۰ هزار از ژانویه ۲۰۱۵) حسب درخواست - نه بله، ۵ سال
Scroll Left or Right to See Full Content
   
Get Free Consultation