مزایای شهروندی دوم

تابعیت و پاسپورت غیر قابل لغو بدست آورید

محافظت شده توسط قانون تابعیت دولت

آرامش خاطر برای شما و خانوادتان

با راه حل سریع جهت تمام طول زندگیتاندرزمان صرفه جویی کنید

دسترسی فوری به ۱۷۰+ کشور، بی¬نیاز از روادید

تضمین تابعیت با اثبات عدم سوء پیشینه

کنترل کامل ثروت خانواده و خودتان

زندگی و امنیت خانواده خود را بهبود ببخشید

شهروندی قابل اعتماد و پایدار بدست آورید

ثبت دارایی ها بدون محدودیت

تاسیس آزادانه شرکت و حساببانکی

از پیشرفت و راحتی کلی لذت ببرید

175

مزایای شهروندی دوم

(کشورهای بدون ویزا و ویزای ورودی)

مزایای مالیاتی

کشورهای اروپایی

قبرس

 • مالیات ملک بین ۰.۶٪ تا ۱.۹٪ می باشد
 • مالیات جابه جایی ملک بین ۳٪ تا ۸٪ می باشد
 • یک فرد غیر ساکن تنها جهت درآمد حاصل با منبع موجود در قبرس مالیات می پردازد.
 • مالیاتی تصاعدی در خصوص درآمدهای بالای ۱۹،۵۰۰ یورو تا ۳۵٪ اعمال می شود.
 • عوارض سرمایه، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد

مالت

 • به درآمد ساکنین یا افراد مقیم در مالت مالیات تعلق می گیرد
 • عوارض سرمایه، مالیات بر ملک، مالیات بر ارث، دارایی/ثروت خالص اخذ نمی شود
 • مالیات به صورت کلی بر هر سود ناشی از جابه جایی ملک اعمال می شود

یونان

 • مالیات بر سود جهت افراد غیر مقیم تنها بر سود با منشاء یونان اعمال می شود
 • عوارض سرمایه، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اعمال نمی گردد
 • حق تمبر برای افراد ۳.۶٪ می باشد
 • مالیات بر ملک شامل یک مالیات اصلی وابسته به خصوصیات ملک و یک مالیات اضافه جهت املاکی با ارزش بیش از ۳۰۰،۰۰۰ یورو می باشد.
 • مالیات بر ارث در خصوص اقوام نزدیک از ۱ تا ۱۰ درصد اعمال می شود.

پرتغال

 • غیر ساکنان تنها بر درآمد منبع پرتغال خود مالیات می دهند
 • درآمد املاک و مستغلات مالیات با نرخ ثابت ۲۸٪
 • مالیات شهری بر فروش ملک و انتقال ۱۰٪ مهر در مالیات بر ارث / املاک با استثنا مواردی
 • مالیات شهری بر فروش ملک و انتقال ۱۰٪ مهر در مالیات بر ارث / املاک با استثنا مواردی
 • هیچ مالیاتی بر ثروت خالص/ ارزش خالص

اسپانیا

 • غیر ساکنان بر درآمد اسپانیایی مالیات می پردازند
 • برای افزایش سرمایه، نرخ های مترقی اعمال می شود
 • مالیات تمبر در ۰/۵ـ۱ ٪ قابل اجرا است
 • مالیات بر درآمد سرمایه ۷٪ است
 • به عنوان مالیات بر املاک و مستغلات، مقامات شهرداری یک مالیات بر املاک و مستغلات را موقتا تا ۱۰٪ اضافه کردند
 • مالیات بر املاک و مستغلات از ۷تا ۳۴٪

بلغارستان

 • افرادی که در بلغارستان سکونت ندارد تنها در خصوص درآمدی که منبع آن در بلغارستان است
 • مالیات می پردازند. افرادی که در بلغارستان آدرس ثابت دارند اما مرکز منافع حیاتی ایشان در این کشور نیست از لحاظ مالیاتی مقیم بلغارستان محسوب نمی شوند.
 • حق تمبر، عوارض سرمایه، مالیات بر دارایی خالص اخذ نمی شود.

کشورهای غیر اروپایی

گرانادا

 • مالیات بر سود جهت افراد غیر مقیم تنها بر سود با منشاء گرنادا اعمال می شود
 • سود سرمایه، حق تمبر، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد
 • بسته به نوع استفاده از ملک مالیات بر ملک ۰ تا ۰.۵ درصد اعمال می شود

مشترک المنافع دومینیکا

 • سود سرمایه، حق تمبر، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد
 • افراد غیر مقیم در خصوص درآمد با منبع داخل دومینیکا مالیات پرداخت می کنند
 • توافقات مرتبط با مالیات پیرو کاریکوم می باشند

آنتیگوا و باربودا

 • افراد تنها برمبنای درآمد حاصل در کشور مالیات پرداخت می کنند
 • سرمایه حاصله شامل مالیات نمی شود
 • عوارض سرمایه، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد
 • توافقات برپایۀ کاریکوم و قوانین انگلستان صورت می گیرد

سنت لوسیا

 • غیر ساکنان فقط بر سود سنت لوسیا مالیات می پردازند
 • سود سرمایه، حق تمبر، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد
 • بسته به نوع استفاده از ملک مالیات بر ملک ۰ تا ۰.۵ درصد اعمال می شود

سنت کیتس و نویس

 • مالیات بر درآمد شخصی، عوارض سرمایه، مالیات بر کسب سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی/ثروت خالص اخذ نمی گردد
 • بسته به نوع استفاده از ملک و محل آن مالیات بر ملک از ۰.۲ تا ۰.۳٪ اعمال می شود
 • حق تمبر در خصوص جابه جایی ملک بین ۲٪ تا ۱۸.۵٪ و توسط فروشنده قابل پرداخت می باشد.
 • پیمانها برپایۀ کاریکوم و قوانین موناکو، سوئیس، و انگلستان صورت می گیرد