تخصص ما

ساده شده

ساوری و شرکا پیجیدگی درخواست تابعیت را حذف کرده است. تیم چند زبانه ما مشکلات را پیش از وقوع شناسایی کرده و حل می کنند، مستند سازی شما را سامان داده اطلاعات محرمانه تان را در تمام اوقات حفظ می کنند. ما دست شما را می گیریم.

پرشتاب

سرعت تنها در برابر نتیجه در اولویت دوم ماست. سالها تجربه بنیان یک فرایند روان و سریع می باشد. خط حیات کسب و کار ما وابسته به قابلیت مان در خصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده شما در جهت تنیجه موفق می باشد. ما آرامش خاطر را برای شما به ارمغان می آوریم.

تضمین شده

ما دریافت تابعیت جدید شما را تضمین می کنیم، یا ٪۱۰۰ سرمایه گذاری دولتی شما را عودت می دهیم. ما همچنین اطمینان حاصل می کنیم هرگونه سپرده رزو ملکی در خصوص تایید جهت ایمنی شما قابل عودت باشد یا در حالت بازپرداخت قرار گیرد.

فرآیند ما

آینده جدید، زندگی جدید

دستیابی به تابعیت دوم یک نقطه عطف در زندگی هر فردی ست. روزی که هیچگاه فراموش نمی کنید. در ساوری و شرکا ما بارها این لحظه را دیده ایم، در این زمان موکلان ما زندگی جدید، آزادی، امنیت، و فرصت های مالی تازه را همراه با خانواده شان جشن می گیرند.

خدمات پشتیبانی

صدور تابعیت جدید موکلان ما نشانۀ پایان ارتباطمان با موکلین نمی باشد. اگر شما بخواهید تابعیت خود را با خدماتی مانند مدیریت املاک، امور بانکی، تشکیل شرکت، و مشاوره مالیاتی تکمیل کنید، ما در این فرایند در کنار شما خواهیم بود.

آسایش خاطر

تابعیت جدید شما غیر قابل لغو بوده و محدود به تاریخ انقضای پاسپورت یا تغییر در برنامۀ تابعیت از طریق سرمایه گذاری نمی باشد. در دنیایی که به طرز فزاینده ای ناپایدار و نا مشخص می نماید، شما بواسطۀ پاسپورت دومتان امنیت و آسایش خیال خواهید داشت.