برنامه های شهروندی و اقامت
از طریق سرمایه گذاری

Program Summary Sheet Preview
  • مشخصات کشور آنتیگوا و باربودا
  • مزایای برنامه
  • الزامات سرمایه گذاری
  • لیست کشورها بدون ویزا و ویزا هنگام ورود
صفحات ، انگلیسی و عربی

شهروندی اروپا توسط سرمایه گذاری

Moldova Citizenship by Investment - Savory and Partners

مولداوی
شروع از ۱۴۵،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Malta Citizenship by Investment - Savory and Partners

مالت
شروع از ۱،۲۰۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Cyprus - Citizenship by Investment - Savory and Partners

قبرس

شروع از ۲،۰۰۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Montenegro Citizenship by Investment - Savory and Partners

مونته نگرو

شروع از ٢٥٠,٠٠٠ یورو


بیشتر بدانید

شهروندی اروپا از طریق سرمایه گذاری

شهروندی کارائیب توسط سرمایه گذاری

Grenada Citizenship by Investment - Savory and Partners

گرانادا
شروع از ٢٢٠،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

Saint Kitts and Nevis Citizenship by Investment - Savory and Partners

سنت کیتس و نویس
شروع از ۱۵۰،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

Commonwealth of Dominica Citizenship by Investment - Savory and Partners

مشترک المنافع دومینیکا
شروع از ۱۰۰،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

Saint Lucia Citizenship by Investment - Savory and Partners

سنت لوسیا
شروع از ۱۰۰،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

Antigua and Barbuda Citizenship by Investment - Savory and Partners

آنتیگوا و باربودا
شروع از ۱۰۰،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

تابعیت غیر اروپایی از طریق سرمایه گذاری

اقامت اروپا توسط سرمایه گذاری

Cyprus - Citizenship by Investment - Savory and Partners

قبرس
شروع از ۳۰۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Portugal Residency by Investment - Savory and Partners

پرتغال
شروع از ۲۵۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Spain Residency by Investment - Savory and Partners

اسپانیا
شروع از ۵۰۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Hungary Residency by Investment - Savory and Partners

مجارستان
موقتا متوقف شده است


بیشتر بدانید

Greece Residency by Investment - Savory and Partners

یونان
شروع از ۲۵۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

Bulgaria Residency by Investment - Savory and Partners

بلغارستان
شروع از ۵۱۱،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری

برنامه های مهاجرت

United Kingdom Immigrant Investor Program - Savory and Partners

انگلستان
شروع از ۲۰۰،۰۰۰ پوند


بیشتر بدانید

Ireland Immigrant Investor Program - Savory and Partners

ایرلند
شروع از ۱،۰۰۰،۰۰۰ یورو


بیشتر بدانید

United States of America - Immigrant Investor Program - Savory and Partners

ایالات متحده آمریکا
شروع از ۵۰۰،۰۰۰ دلار


بیشتر بدانید

برنامه های مهاجرت