مزایا

 • دریافت تابعیت و گذرنامه¬ قطعی
 • دسترسی فوری به ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشور، بی¬نیاز از روادید
 • تحت حمایت قانون تابعیت دولت
 • تابعیت تضمینی، در صورت اثبات نداشتن سوابق کیفری
 • آرامش خاطر
 • افتتاح آزادانه¬ حساب¬های بانکی و تأسیس شرکت
 • ثبت دارایی¬ها بدون محدودیت
 • ارتقای امنیت خانواده
 • صرفه¬جویی در زمان با استفاده از راه¬کاری سریع و مادام¬العمر
 • تابعیت قابل¬اطمینان و پایدار
 • کنترل کامل ثروت¬
 • بهره¬مندی از آسایش و ارتقای کلی
Get Free Consultation