خدمات ما

به سیوری و شرکا خوش آمدید. ما خدمات برنامه¬های تابعیت و گذرنامه¬ دوم را به¬ سرعت، به شکل قانونی، و بدون شرط اقامت یا با شرط اقامت کوتاه¬مدت فراهم می¬کنیم. شرکت سیوری و شرکا با داشتن تیمی از مشاوران بسیار مجرب شرکتی بریتانیایی است که دفتر مرکزی آن در دبی، امارات متحده¬عربی واقع شده است.

رفع پیچیدگی ها...

سیوری و شرکا پیچیدگی درخواست های تابعیت را به حداقل میرساند. پرسنل چند زبانه¬ ما مشکلات را از پیش شناسایی و رفع می‌کنند و مسئولیت آماده سازی کلیه مدارک شما را با در نظر گرفتن محرمانه بودن آنها به عهده می‌گیرند. ما در تمامی مراحل چراغ راهتان خواهیم ...

سرعت عمل

در جایی که رسیدن به نتیجه هدف اصلی میباشد سرعت عمل در مقام دوم قرار میگیرد. سالها تجربه اساس فرآیندی بی-دردسر و سریع برای درخواست حق شهروندی است. تداوم حیات تجارت ما بستگی به توانایی ما در کسب موفقیت در پرونده‌ شما دارد. ما آرامش خاطرتان را فراهم می¬...

ضمانت

تضمین می¬کنیم که تابعیت جدید را برایتان دریافت کنیم یا صد درصد هزینه¬ای را که صرف سرمایه گذاری دولتی کرده¬اید بازگردانیم. همچنین تضمین می‌کنیم که کلیه پیش پرداخت‌هایی را که برای رزرو املاک پرداخت می¬کنید تا تاییدیه دریافت کنید بر اساس قرارداد قاب...

فرایند پرونده

آینده¬ جدید، زندگی جدید...

لحظه¬ اخذ تابعیت دوم لحظه¬ای است که زندگی¬تان را دگرگون می¬کند. روزی است که هرگز فراموش نخواهید کرد. ما در سیوری و شرکا بارها شاهد این لحظه بوده¬ایم، لحظه¬ای که مشتریان¬مان زندگی آزاد، امنیت و فرصت¬های مالی جدیدشان را جشن می¬گیرند....

خدمات پشتیبانی...

لزومی ندارد که صدور تابعیت جدیدتان پایانی بر رابطه¬ما با شما باشد. اگر بخواهید تابعیت و حق شهروندی خود را با خدماتی مانند مدیریت املاک، بانکداری، تأسیس شرکت و مشاوره¬مالیاتی تکمیل کنید ما درکنارتان خواهیم بود....

آرامش خاطر

تابعیت جدیدتان قابل ¬لغو نخواهد بود و تاریخ انقضای گذرنامه یا هرگونه تغییر در برنامه¬ تابعیت از راه سرمایه¬گذاری محدودیتی در آن ایجاد نخواهد کرد. در جهانی که پیوسته در حال تغییر و تحول است، از امنیت و آرامش خاطر گذرنامه¬ دوم بهره¬مند خواهید بود....

Get Free Consultation